Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма

Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма, курсова работа, 11 стр., едно приложение – анкета. Изследвани са данни за брой жители в микрорегиона на фирмата, възрастова структура, полова структура, предпочитания към рязан цвят или саксийни цветя, други показатели, изчисления на потенциалните купувачи според получения резултат и на какво реално може да разчита фирмата, заключение.