Бизнес план на СД – „Млечен път“

Бизнес план на СД – „Млечен път“, дипломна работа, 90 стр., защитена 2002 г. 10 коректно цитирани източника. В работата има много таблици с данни.
Роля на специалната предприсъединителна програма САПАРД на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в България, същност и характеристика на Програма САПАРД, пдробен бизнес план на проекта – описание на дружеството, финансови източници, прогнози за ОПР, парични потоци и други, очаквани резултати.