Гаранции за разработката

Основна цел на разработената от нас дипломна работа е да ви доведе успешно до защита. С допускането на тезата до защита сме изпълнили задължението си – повече от това няма как да участва трето лице. Точно поради това е желателно студентът да не е безучастен към работата си, а да участва, в противен случай приема сериозен риск на защитата независимо от качествата на работата.
Вашата дипломна е  разработена  за Вас.
Можете Вие да ни предложите план, който да прегледаме, или ние да предложим план за одобрение.
След утвърждаване на плана от преподавателя/студента обаче смислови изменения в плана на утвърдената работа не бива да има. 
Поемаме една корекция на дипломната работа; това означава,че след представяне на дипломната работа рецензент или назначено лице връщат корекции и уточнения за допускане до дипломна защита. Молим, представете ни тези корекции поне с петдневен срок за работа. Ние ще редактираме, стига да не се касае за промяна на темата, добавяне на раздели или чувствително увеличаване на обема.

За курсовата работа се гарантира уникалност .
В случай, че има корекции от страна на преподавателя, които не касаят промяна на темата, на раздели от курсовата работа или чувствително увеличаване на обема, ние ще ги поемем безплатно. Това не се случва често, но го имайте предвид ако работите в твърде особени и взискателни хора.

При възникнали въпроси, промени или бележки, винаги ни търсете.