Технология на поръчка

Уточнете темата и подробностите по Вашата разработка. Това е първото, което ще искаме от Вас. Добре е вече да сте се срещнали с преподавател, който да е потвърдил темата, конспекта, условията или друго.
Свържете се с нас на
формата за контакт или на e-mail: info@diplomnata.com .
След уточняване
на процедурата на работа  можем да действаме.