Правила и условия за изработката и поръчката на дипломни работи

Правила за работа:

Започвайки работа с нас, ние поемаме ангажимент да изпълним Ваша поръчка съгласно изискванията, сроковете и условията, за които сме се договорили.
Тъй като това е умствен труд, субективно изготвен и субективно оценен, важното за Вас е да имате не толкова "фирма", която да продава материали, колкото лице, което е наясно със съдържанието и да може да задвижи нещата по правилния курс в случай, че сме попаднали например на по – особени изисквания.
За този невеществен труд не съществува реално вариант за "връщане" и това важи за всички фирми от бранша. Редакция или реакция обаче винаги е възможна. Важно: diplomnata.com не е посредник. При нас работите директно с хората, които Ви пишат работата и с тях си кореспондирате. В множество "опитни" портали си пишат едновременно с Вас и с някой, намерен по обява, за да напише труда Ви, който не се знае  как пише,  дали утре ще е там  и какво ще се случи с работата Ви.
 Винаги при бележки ни потърсете за помощ, това е Ваше задължение и според закона. При дипломните работи задължително има рецензия, която съдържа по правило силни и слаби страни, така че за там е просто задължително да имате кой да помогне с обосновката на твърденията в работата.
Моля, бъдете коректни и изчерпателни в заданията си! Най – удачно е да формирате изискванията си в писмена форма(мейл). Не бихме могли да носим отговорност за некоректно формулирани задачи или изменение на изходното задание по време на работата. 
Поръчвайки нашите услуги, Вие наемате експерт, който да действа като Ваш консултант и да изпълни съответната услуга – изработка/преработка/редакция или друго.
Съответно за дейността му важат правилата по ЗЗД и ЗАПСП.
Заплащайки нашия материал, Вие получавате права да го ползвате за една година или в срок, определен от закона. Ако срокът не Ви удовлетворява, моля, уведомете ни! При всички положения имаме интерес да съдействаме за Вашата успешна кариера и ако по някаква причина срокът следва да бъде удължен, това няма да води до разходи за Вас.
Това означава, че Вие можете да използвате нашия писмен труд за срока според необходимостта Ви, но нямате право да го разпространявате, издавате в тираж или използвате извън нуждите на собственото Ви образование.
Ние предаваме готов, завършен труд.  Но :Горещо препоръчваме да използвате нашият труд като база. Можете да го редактирате, да го включите в свои разсъждения по тема или поне да го преразкажете и пригодите за стила си. Ако се явите директно с него се излагате на известен риск. Изобщо не е трудно преподавател да разбере, че студент предава тема, която не е написал.
Във връзка с фактуриране ще Ви поискаме лични данни, като ЕГН, имена и адрес. Имаме регистрация към КЗЛД и при искане ще Ви я предоставим. С данните Ви няма да се злоупотребява, нещо повече, нашият бизнес изисква висока степен на дискретност.
Цената се формира по заданието и срока.