Етичен кодекс

Етичен кодекс на diplomnata.com

1. Вие очаквате и следва да получите от нас материал, разработен по Вашите изисквания, освен ако изрично не е уговорено друго.
2. Ние очакваме от Вас да се подготвите добре по този материал и по възможност да не го ползвате, за да го представите "както си е", а да дадете и свой принос. Дали ще го направите зависи от Вас. Ние ще направим всичко по силите си, за да помогнем, но нито на подпис, нито на защита можем да се явим вместо някого. А успехът винаги предполага и успешна защита.
3. Противно на общественото мнение в този бизнес "хитроумни" действия не са желателни. Знаем, че има и студенти тарикати, а и фирми тарикати, които формират негативно лице на бизнеса. При нас тарикатите обикновено биват отхвърлени в преговорите(рядко стигат до завършена сделка), така че е по – добре да не ни губят, а и да не си губят времето с предварително намислени номера.
Нашите клиенти обичайно са заети хора, работещи, нямащи отпуск за библиотеки, или пък майки с деца, студенти на самоиздръжка и прочие – свръхактивни лица, има дори и частично инвалиди.  Всички са добре дошли, освен такива, които се мислят за по – хитри от всички. 
4. Не се явяваме вместо студенти на изпити. Имаме и такива запитвания, но е излишно да ги коментираме. Не работим и директно  с преподавателите. Работим с клиентите си и техните научни разработки. Продавачите на дипломи и изпити представляват за нас нелоялна и нежелана конкуренция.
5. Бизнесът е легитимен съгласно действащото законодателство и подзаконови норми и предполага задаване от Ваша страна на научни разработки и развиването им от нас според компетенциите ни и изискванията Ви. Нашата работа е да разработим, редактираме и приведем във вид това, което искате от нас.
6. Ние поемаме отговорност за своите трудове. Просто потърсете съдействие при допълнителна нужда.
7. Ние сме Ваши консултанти. Това означава, че е възможно ако забележим в процеса на работа, че не се справяте добре с подготовката/защитата, да получите забележка от нас. Нека това не Ви обижда. Не го тълкувайте и като отказ от изпълнение на нашите задължения. Това, че може да забележим пропуски извън нас, не означава, че няма да помогнем.
8. В основата на нашата работа са компетентността и опита, но също и доверието, и съдействието на клиентите. Нека това бъде принцип в отношенията ни.