Ценова политика в Интернет

Ценообразуването в епохата н Интернет. Платена курсова работа, 6 страници.

Интернет породи треска за експериментиране в областта на ценообразуването. Защо? Просто, защото той направи възможни новите механизми на ценообразуване или позволява старите ценови модели да бъдат приложени в нов контекст. И в двата случая глобалната мрежа носи надежди за подобряване на пазарите и на купувачите и на продавачите. В настоящата работа, по материали на Свободка класова, са разгледани методиките и възможностите на интернет ценообразуването.