Ноам Чомски – медиите под контрол

Реферат по творчеството на Ноам Чомски във връзка с информационният контрол и пропагандата на медиите в днешното общество. 10 страници.
Рефератът съдържа мнението на Чомски за медиите и техният начин на влияние, както и критика срещу неговите възгледи. В стил про – контра е направен опит за формиране на окончателна гледна точка по въпроса.