Рекламата в Интернет

Рекламата в Интернет – курсова работа, 15 стр. Същност и схеми. Описание на основни принципи. Приложение към курсовата: понятия, статистика за интернет рекламата, списък с клиентите на dir.bg и др.