Рекламата – канали и средства за комуникация

Рекламата – канали и средства за комуникация – курсова, 19 страници, теоретична постановка на проблема. 8 испозлвани източника, описание на основните канали и средства за реклама.