Управление на икономически организации в условията на конкуренция

Управление на икономически организации в условията на конкуренция – реферат, 16 стр. Същност на конкуренцията. Вътрешна и външна конкуренция на организациите.