Кризисен PR

Кризисен PR – доклад – 15 страници, същност на понятието, анализ на примери и изводи. Същността на разработката са множеството познати примери от практиката и техният анализ и изводите от тях.