Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

За контакти използвайте формата за контакт
или

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

За контакти използвайте формата за контакт
или e-mail info@diplomnata.com / тел. 0899587868

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

За контакти използвайте формата

Read More

Latest Posts

Кризисен PR

12.07.2016 | Няма коментари

Кризисен PR – доклад – 15 страници, същност на понятието, анализ на примери и изводи. Същността на разработката са множеството познати примери от практиката и техният анализ и изводите от тях.

Read more »

Износ на бира във Великобритания

12.07.2016 | Няма коментари

Износ на бира – Загорка във Великобритания, курсово задание, 67 страници – описание на фирмата, ситуацията, причини за износа, профил на страната, международни отношения, анализ на маркетинговия микс, конкурентен анализ, SWOT анализ, сегментация и позициониране, транспор и общи условия на Read more »

Повишаване на конкурентоспособността на български туристически продукт

12.07.2016 | Няма коментари

Повишаване на конкурентоспособност на български туристически продукт – дипломна работа, 95 страници, теоретична и практическа част, актуални данни. Коректно цитирана литература, близо 30 източника. Бележки след текста .Съдържание.
Съдържа увод с поставяне на теза, цели, предмет и обект на изучаването. Read more »

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД

12.07.2016 | Няма коментари

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД, курсов проект, 16 стр. 3 източника. Обща характеристика на фирмата, маркетингови цели, алтернативни стратегии и избор на алтернатива. Система за управление и контрол на резултатите. Заключение.

Read more »

Управление на икономически организации в условията на конкуренция

12.07.2016 | Няма коментари

Управление на икономически организации в условията на конкуренция – реферат, 16 стр. Същност на конкуренцията. Вътрешна и външна конкуренция на организациите.

Read more »

Рекламата – канали и средства за комуникация

12.07.2016 | Няма коментари

Рекламата – канали и средства за комуникация – курсова, 19 страници, теоретична постановка на проблема. 8 испозлвани източника, описание на основните канали и средства за реклама.

Read more »

Рекламата в Интернет

12.07.2016 | Няма коментари

Рекламата в Интернет – курсова работа, 15 стр. Същност и схеми. Описание на основни принципи. Приложение към курсовата: понятия, статистика за интернет рекламата, списък с клиентите на dir.bg и др.

Read more »

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД

12.07.2016 | Няма коментари

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД, дипломна работа, 88 стр. над 20 източника, по данни на банката от вътрешен анализ, през 2006 година. Това са най – актуалните и подробни данни за банката; по – новите са фрагментни. Данните Read more »

Банков комуникационен микс

12.07.2016 | Няма коментари

Банков комуникационен микс, курсова, 34 стр., теоретична, с широко използвана литература, 6 източника, коректно цитирани; подробен обзор на този микс, на нововъведенията в него и на реалността му в нашите условия.

 

Read more »

Комуникационният микс в международния маркетинг

12.07.2016 | Няма коментари

Комуникационният микс в международния маркетинг – курсова, теоретична постановка, 45 стр. 5 източника. Представена във всички елементи на маркетинговия микс – реклама, PR, дистрибуция и промоция микс, в т.ч. стимулиране на продажбите, лични продажби и други.

Read more »

Същност и роля на логистичното обслужване на клиентите

12.07.2016 | Няма коментари

Същност и роля на логистичното обслужване на клиентите, курсова, 16 стр. с 6 използвани източника. Една схема. Видовете облужване – преди, по време на и след сделката; връзка с продажбите – методи на Read more »

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща

12.07.2016 | Няма коментари

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща „Счетобаланс“ 13 стр. маркетингов анализ; разглежда се фирма, организация, управление, персонал, продукт и клиентела, конкуренти, маркетингов микс, място на фирмата на пазара, SWOT анализ.

Read more »