Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

За контакти използвайте формата за контакт
или

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

За контакти използвайте формата за контакт
или e-mail info@diplomnata.com / тел. 0899587868

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

За контакти използвайте формата

Read More

Latest Posts

Износ на конкурентен продукт

12.07.2016 | Няма коментари

Подробен маркетингов и финансов план за износ на Асеновградски Мавруд. Профил на фирмата, на страната вносител, на международните отношения, сегментация на пазара по няколко признака, йарактеристика на продукта. Анализ на пазарните сили – конкуренция, конкурентен и продуктов SWOT анализ, среда, Read more »

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг

12.07.2016 | Няма коментари

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг, математически модели, 11 стр. Изчисляване на изменение на търсенето; изчисляване на ценова еластичност, изчисляване на мярка за относителната власт на пазара и коефициент на мажоритация. Изичсляване на единините издръжки на три фирми Read more »

Маркетинг на хотелиерска фирма

12.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, 12 страници. Разгледан е маркетинговият комплекс на конкретна фирма от хотелският бранш.
Фирмата е хотел „Чиплаков“ в град Бургас. Разгледани са особености на предлаганите продукти и услуги, сегментиране на основните клиенти, адекватност на предлаганите услуги за целевият сегмент, Read more »

Стимулиране на продажбите

12.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, платена, 65 страници, коректно структурирана, с увод и заключение, цели  и задачи, съдържание и пр.
дипломна работа с маркетингова насоченост,

Работата има три глави, теоретическа, методическа и практическа.
В първата глава се разглеждат:

Същност и роля на маркетинговите въздействия в Read more »

Управление на качеството на българският морски туристически продукт

12.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, платена, 81 стр, използвана литература.
По примера на хотел.
Работата има теоретична и практическа част.
В теоретичната част се раззкрива управлението на качеството, тоталното качество, методи, подходи и етапи на управлението, терминология – качество и равнище на качеството, Read more »

План на фирма „Арома“ АД за доставка на тоалетно мляко AROMA NATURAL на пазара в Гърция

12.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа по международен маркетинг.
Разработката е 30 страници.
Изработена е по стандартния план който се дава от катедра Маркетинг за студенти от БСУ като групово курсово задание.
Вече е представяна и защитена, но данните и насоките могат да послужат на Read more »

План на фирма – винзавод АД Асеновград за износ на вино – асеновградски мавруд във Великобритания

07.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа по международен маркетинг.
Разработката е 38 страници.
Изработена е по стандартния план който се дава от катедра Маркетинг за студенти от БСУ като групово курсово задание.
Вече е представяна и защитена, но данните и насоките могат да послужат на Read more »

Същност на анимацията, роля и практическо приложение в туристическата фирма

07.07.2016 | Няма коментари
Същност на анимацията, основни понятия, роля и значение и практически насоки за приложение на анимационната дейност в конкретна туристическа дестинация, курсова работа, 22 стр., платена.
Изработена по следният план:
I. Значение на анимацията………………………………………………….. 3
II. Анимационен продукт……………………………………………………. 4
Read more »

Потребителско поведение при закупуване на жилище

07.07.2016 | Няма коментари

Изследването е практически фокусирано върху голяма фирма от бранша на недвижимите имоти в България. Ориентацията е маркетингова и пазарна; изследва се в теоретическата част спецификата на потревбителското поведение, особеностите на жилищната покупка, вкл. свързани аспекти, като кредит, ипотека, нотариални схеми Read more »

Сравняване на туристическият продукт на две дружества

07.07.2016 | Няма коментари

Реферат, 37 страници, таблици и графики, сравнителна информация и съпоставка на двата хотела и предлаганата от тях услуга. Работата включва представяне на фирмите, позиционирането им, стратегическата им визия и цели, конкретният туристически продукт, анализ на силните и слаби страни и Read more »

Специални събития и имиджмейкинг на винарска изба

07.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, 77 страници, разглеждаща връзките с обществеността и специалните събития на конкретно избран винзавод. Дипломната е коректно структурирана, с поставени цел и теза, предмет, задачи и обект. В заключениеот се разглежда изпълнението им като задания.
Дипломната е разделена на Read more »

Брандинг на кисели млека по метода „Фишбейн“

07.07.2016 | Няма коментари

Брандирани са три марки кисело мляко по метода Фишбейн. Курсовата работа е от 20 страници, теоретична и практическа част, таблици, графики, използвана литература.
Включва:
1. Теоретична част – същност и значение на брандинга и методът „Фишбейн“.
2. Емпирично проучване – Read more »