Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

За контакти използвайте формата за контакт
или

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

За контакти използвайте формата за контакт
или e-mail info@diplomnata.com / тел. 0899587868

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

За контакти използвайте формата

Read More

Latest Posts

Ефективното управление на проекти – условие за повишаване на конкурентоспособността

13.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, подробно развита, платена, с източници, съдържане, всичко каквото се изисква в увод и заключение, подробна, 88 страници, с таблици, графики, данни и пр., издържана.
Работата е разделена на теоретична и практическа част.
Теоретичната част включва:
определение и роля Read more »

Инвестиционен процес

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа ,12 страници, теоретично описание на инвестиционен процес с позоваване в литературата.
Включва: Инвестиции, риск и възвращаемост – общо определение, взаимовръзки;
Рискът като неделима част от инвестиционния процес;
Видове инвестиции и характерни особености на всеки вид
Реални инвестиции – Read more »

Казус цени и ценообразуване

13.07.2016 | Няма коментари

Казус, 8 страници, отговаря на 4 важни въпроса в практически аспект относно ценообразуването и ценовата политика на фирмата.

Въпросите са:

1. Как трябва да интерпретираме получените резултати от анализа на критичната точка ( break – even – point analysis )?

2. Какви Read more »

Контролинг

13.07.2016 | Няма коментари

Доклад, 11 страници, роля и значение на контролинга във фирменото управление. В практическата част се разглежда контролинговата система на фирма – вносител. Работата има графики и три използвани източника.

Read more »

Контролинг

13.07.2016 | Няма коментари

Казус по анализ на системата за контролинг на действаща автомобилна фирма, 8 страници, три източника.
Контролингът представлява доказала своята необходимост управленска концепция, която е насочена към дългосрочна жизнеспособност и дееспособност на бизнес организацията, чрез:

– оптимизиране на управлението на разходите;
Read more »

Организационно съвършенство

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, платена, 12 стр., 5 източника. Разботата разглежда принципите на организационното съвършенство, валидни за дистрибуторска фирма.
· Обект на изследване в разработката – търговска фирма и организационната й структура;

· Read more »

Бизнес анализ на стопанската дейност – разрез рентабилност

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, 15 страници, цитати, източници, реален казус за анализ. Разглежда се връзката печалба – рентабилност, роля значение, форми и изчисляване на рентабилността на предприятието, странични влияния върху рентабилността и се правят изчисления за конкретна фирма.
Рентабилността характеризира способността Read more »

Съвременните лингвистични школи

13.07.2016 | Няма коментари

Съвременните лингвистични школи – 36 стр., 4 източника. Съдържа биографична справка и възгледи на Вилхелм фон Хумболт, Ян Бодуен де Куртене, Фердинанд дьо Сосюр, кратък обзор на историята на романското езикознание с по – известните му представители, основи на психолингвистиката, Read more »

Български червен кръст

13.07.2016 | Няма коментари

Български червен кръст – доклад, 9 страници. История и традиции, международно движение на червения кръст и червения полумесец, БЧК като организация, социално – здравна дейност.

Read more »

Отчет за проведен стаж в ЛУКОЙЛ – НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност

13.07.2016 | Няма коментари

Отчет за проведен стаж в НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност, 43 страници, таблици, графики и др. Статистическите данни са до 2005 г., но те не са цел на стажа. Описано е дружесвото, организационната структура, ресурси и ефективност на производството, инвестиционна политика, Read more »

Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране

13.07.2016 | Няма коментари

Природен комплекс на град Бургас – елементи и роля при регионалното планиране – реферат, 41 стр. Разглежда подробно всичк иелементи на природногеографския комплекс – от местоположение и граници до релеф, климат, води, почви, растителност и животни и полезни изкопаеми. Финалът Read more »

Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша

13.07.2016 | Няма коментари

Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша, дипломна работа, 113 стр. 20 източника, споменавани в текста, 4 приложения за парка и резерватите в него. Разглеждат се досегашните проучвания на природния парк, както и цялостният му природногеографски комплекс. Разглежда Read more »