Phone: +359 899 587 868    

План на фирма „Арома“ АД за доставка на тоалетно мляко AROMA NATURAL на пазара в Гърция

Курсова работа по международен маркетинг. Разработката е 30 страници. Изработена е по стандартния план който се дава от катедра Маркетинг за студенти от БСУ като групово курсово задание. Вече е представяна и защитена, но данните и насоките могат да послужат на

Read More »

План на фирма – винзавод АД Асеновград за износ на вино – асеновградски мавруд във Великобритания

Курсова работа по международен маркетинг. Разработката е 38 страници. Изработена е по стандартния план който се дава от катедра Маркетинг за студенти от БСУ като групово курсово задание. Вече е представяна и защитена, но данните и насоките могат да послужат на

Read More »

Същност на анимацията, роля и практическо приложение в туристическата фирма

Същност на анимацията, основни понятия, роля и значение и практически насоки за приложение на анимационната дейност в конкретна туристическа дестинация, курсова работа, 22 стр., платена. Изработена по следният план: I. Значение на анимацията………………………………………………….. 3 II. Анимационен продукт……………………………………………………. 4

Read More »

Потребителско поведение при закупуване на жилище

Изследването е практически фокусирано върху голяма фирма от бранша на недвижимите имоти в България. Ориентацията е маркетингова и пазарна; изследва се в теоретическата част спецификата на потревбителското поведение, особеностите на жилищната покупка, вкл. свързани аспекти, като кредит, ипотека, нотариални схеми

Read More »

Сравняване на туристическият продукт на две дружества

Реферат, 37 страници, таблици и графики, сравнителна информация и съпоставка на двата хотела и предлаганата от тях услуга. Работата включва представяне на фирмите, позиционирането им, стратегическата им визия и цели, конкретният туристически продукт, анализ на силните и слаби страни и

Read More »

Специални събития и имиджмейкинг на винарска изба

Дипломна работа, 77 страници, разглеждаща връзките с обществеността и специалните събития на конкретно избран винзавод. Дипломната е коректно структурирана, с поставени цел и теза, предмет, задачи и обект. В заключениеот се разглежда изпълнението им като задания. Дипломната е разделена на

Read More »

Брандинг на кисели млека по метода „Фишбейн“

Брандирани са три марки кисело мляко по метода Фишбейн. Курсовата работа е от 20 страници, теоретична и практическа част, таблици, графики, използвана литература. Включва: 1. Теоретична част – същност и значение на брандинга и методът „Фишбейн“. 2. Емпирично проучване –

Read More »

Ноам Чомски – медиите под контрол

Реферат по творчеството на Ноам Чомски във връзка с информационният контрол и пропагандата на медиите в днешното общество. 10 страници. Рефератът съдържа мнението на Чомски за медиите и техният начин на влияние, както и критика срещу неговите възгледи. В стил

Read More »

Ценова политика в Интернет

Ценообразуването в епохата н Интернет. Платена курсова работа, 6 страници. Интернет породи треска за експериментиране в областта на ценообразуването. Защо? Просто, защото той направи възможни новите механизми на ценообразуване или позволява старите ценови модели да бъдат приложени в нов контекст. И

Read More »