Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

За контакти използвайте формата за контакт
или

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

За контакти използвайте формата за контакт
или e-mail info@diplomnata.com / тел. 0899587868

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

За контакти използвайте формата

Read More

Latest Posts

Конфликт с колегите – есе

13.07.2016 | Няма коментари

Конфликт с колегите – есе, 5 стр. с приложени картинки. Описва проблема, възникването му и възможните решения в рамките на допустимото.

Read more »

Политико – икономическите модели на САЩ, Германия и Япония

13.07.2016 | Няма коментари

Политико – икономическите модели на САЩ, Германия и Япония – курсова, 13 стр., 6 източника. Работата описва поотделно държавният, политическият и икономическият модел на всяка от страните, прави заключения за приложимостта на тези модели. В течение на анализа открива сходствата Read more »

Манипулативни техники по време на преговори

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, 10 страници, описваща често срещани механизми и машинации в дипломатическите и други преговори.
Работата засяга преговорите като дейност – акт и приключването им, манипулацията като специфичен подход, използван и при преговорите, и специфичните манипулативни послания. Характеризират се както Read more »

Политическите конфликти

13.07.2016 | Няма коментари

Политическите конфликти, курсова работа, платена, 11 стр., източници, цитати.
Работата разглежда същността на конфликтите, нвата на които се осъществяват и особеностите им. Дават се и се анализират примери за политически конфликти от всяко от нивата и се анализира съдържанието им.Read more »

Омбудсманът в демократичните общества

13.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, платена , 68 страници, теоретичен обзор и изследване в европейски и български контекст.
Независимо от националните различия, традиции и особености, основната функция и предназначение на омбудсмана и на сходните с него институции в европейските страни е да наблюдава Read more »

Световната Търговска Организация

13.07.2016 | Няма коментари

Световната търговска организация и мултинационалните компании: световна стабилност или национална дестабилизация – Курсова работа, платена, 14 страници; разглежда проблема за транснационалните(мултинационалните компании) в теоретичен и практически аспект посредством анализ на статистическите данни. История на СТО – от Маракеш до днес.Read more »

Регионализация и глобализъм

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, платена, 14 стр., таблици и графики, използвана литература. Разглеждат се проблемите на глобализацията и деглобализацията в икономически план с оглед на събитията от последните години и иманентните проблеми на глобализма. Разглеждат се редица казуси и проблеми, свързани както Read more »

Десният модел

13.07.2016 | Няма коментари

Казус за десният модел в България и неговото развитие. Разсъждения върху историята на десният модел и необходимостта от преформулирането му в рамките на съвременното българско общество. Казус 4 страници.

Read more »

Управление на конфликтите във фирма

13.07.2016 | Няма коментари

Управление на конфликтите в конкретна фирма – казус от 8 страници с конкретно избрана фирма и нейният конфликтологичен казус. Организацията е изправена пред фактическа опасност от несъстоятелност, не може да си обслужва кредитите и в следствие на това забавя заплати Read more »

Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма

13.07.2016 | Няма коментари

Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма – доклад по бизнес психология; 17 стр. Разглежда се конкретна фирма в бранша на продажбата и сервизирането на автомобили; прави се обща оценка на състоянието й – конкурентоспособност, стратегически предимства, след кпоето Read more »

Казус по застраховане

13.07.2016 | Няма коментари

Казус по застраховане – 4 стр. задача с условие и решение. Съдържа изчисляване на застрахователна премия на малък бизнес – сграда, имущество, оборудване, пари в каса и професионална отговорност. Решението е дадено в табличен вид.

Read more »

Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България

13.07.2016 | Няма коментари

Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България, дипломна работа, 76 стр. Работата е издържана, подробна, с множество авторски и копирани таблици с данни и с красиви графики. Данните в нея са от статистиката и са за Read more »