Phone: +359 899 587 868    

Конкурентоспособност в туризма – по примера на парк хотел „Москва“

Дипломна работа посветена на конкурентно изследване на туристически продукт, 80 страници, над 20 цитата от различни източници, използвана литература, таблици и графики. Всички графики, източници и цитати са структурирани според изискванията за подобен тип разработка. Предмет на изследването е управлението на

Read More »