Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Не забравяйте:
Добрата дипломна оценка е сума

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.
Как да поръчате е описано тук.

Правила за работа

Етичен кодекс
За контакти

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

Бихме могли да съдействаме

Read More

Публикации

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД

12.07.2016 | Няма коментари

Маркетингова стратегия на фирма „Бони“ЕООД, курсов проект, 16 стр. 3 източника. Обща характеристика на фирмата, маркетингови цели, алтернативни стратегии и избор на алтернатива. Система за управление и контрол на резултатите. Заключение.

Read more »

Управление на икономически организации в условията на конкуренция

12.07.2016 | Няма коментари

Управление на икономически организации в условията на конкуренция – реферат, 16 стр. Същност на конкуренцията. Вътрешна и външна конкуренция на организациите.

Read more »

Рекламата – канали и средства за комуникация

12.07.2016 | Няма коментари

Рекламата – канали и средства за комуникация – курсова, 19 страници, теоретична постановка на проблема. 8 испозлвани източника, описание на основните канали и средства за реклама.

Read more »

Рекламата в Интернет

12.07.2016 | Няма коментари

Рекламата в Интернет – курсова работа, 15 стр. Същност и схеми. Описание на основни принципи. Приложение към курсовата: понятия, статистика за интернет рекламата, списък с клиентите на dir.bg и др.

Read more »

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД

12.07.2016 | Няма коментари

Банков комуникационен микс по примера на Булбанк АД, дипломна работа, 88 стр. над 20 източника, по данни на банката от вътрешен анализ, през 2006 година. Това са най – актуалните и подробни данни за банката; по – новите са фрагментни. Данните Read more »

Банков комуникационен микс

12.07.2016 | Няма коментари

Банков комуникационен микс, курсова, 34 стр., теоретична, с широко използвана литература, 6 източника, коректно цитирани; подробен обзор на този микс, на нововъведенията в него и на реалността му в нашите условия.

 

Read more »

Комуникационният микс в международния маркетинг

12.07.2016 | Няма коментари

Комуникационният микс в международния маркетинг – курсова, теоретична постановка, 45 стр. 5 източника. Представена във всички елементи на маркетинговия микс – реклама, PR, дистрибуция и промоция микс, в т.ч. стимулиране на продажбите, лични продажби и други.

Read more »

Същност и роля на логистичното обслужване на клиентите

12.07.2016 | Няма коментари

Същност и роля на логистичното обслужване на клиентите, курсова, 16 стр. с 6 използвани източника. Една схема. Видовете облужване – преди, по време на и след сделката; връзка с продажбите – методи на Read more »

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща

12.07.2016 | Няма коментари

Казус по маркетинг за НБУ – изследване на маркетинг на счетоводна къща „Счетобаланс“ 13 стр. маркетингов анализ; разглежда се фирма, организация, управление, персонал, продукт и клиентела, конкуренти, маркетингов микс, място на фирмата на пазара, SWOT анализ.

Read more »

Износ на конкурентен продукт

12.07.2016 | Няма коментари

Подробен маркетингов и финансов план за износ на Асеновградски Мавруд. Профил на фирмата, на страната вносител, на международните отношения, сегментация на пазара по няколко признака, йарактеристика на продукта. Анализ на пазарните сили – конкуренция, конкурентен и продуктов SWOT анализ, среда, Read more »

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг

12.07.2016 | Няма коментари

Задачи с условия и решение по стратегически маркетинг, математически модели, 11 стр. Изчисляване на изменение на търсенето; изчисляване на ценова еластичност, изчисляване на мярка за относителната власт на пазара и коефициент на мажоритация. Изичсляване на единините издръжки на три фирми Read more »

Маркетинг на хотелиерска фирма

12.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа, 12 страници. Разгледан е маркетинговият комплекс на конкретна фирма от хотелският бранш.
Фирмата е хотел „Чиплаков“ в град Бургас. Разгледани са особености на предлаганите продукти и услуги, сегментиране на основните клиенти, адекватност на предлаганите услуги за целевият сегмент, Read more »